A tipográfia célja, hogy az írásbeli üzenetet az olvasó gyorsan megérthesse, és a szerző szándékaival összhangban értelmezze. A tipográfiának racionális, emocionális és gazdaságossági követelményeknek kell megfelelnie. A jól olvashatóság szükséges, de korántsem elégséges feltétel. A betűtípus, -alak, -vastagság, -méret, -szín, a szövegrészek egymáshoz való aránya, elhelyezése, kapcsolódás a képi elemekhez, a tipográfiai alrendszer (egy oldalpár) viszonya a kiadvány egészéhez, mindenképpen érzelmileg is modulálja a befogadót. Vagy segíti a szöveg gyors és helyes dekódolását vagy nehezíti azt. Mára megszűnt a nyomtatás monopóliuma. A különféle számítógépes programok segítségével bárki képes szöveges dokumentumokat előállítani és sokszorosítani. Az üzenetek előállítói értik saját üzenetük tartalmát. Ezért gyakorta feltételezik, hogy az általuk készített forma másnak is könnyedén értelmezhetővé teszi a tartalmat. Tévedés. Ahogy a rosszul és ritkán elhelyezett tájékoztató táblák a tájat jól ismerőnek tökéletesekde az idegent tévútra vezetik a rosz tipográfia is megneheziti a szöveg értelmezését.Fontos szempont, hogy a tipográfia nem lehet öncélú. Figyelembe kell vennie a kiadvány előállításához rendelkezésre álló erőforrásokat is. A legkevesebbel, a leggyorsabban, a legolcsóbban, a legnagyobb - kívánatos - hatást! Ez a jó tipográfia.